Historia

Postęp prac

(fot z miniaturki: Stanisław Wiesiołowski)

Reaktor 1 i 2
90%
Reaktor 1 i 2 – postępy nad dostarczeniem reaktorów do EJ Żarnowiec.
Główny system wymiany ciepła
55%
Główny system wymiany ciepła – określa zaawansowanie budowy urządzeń oraz obiektów związanych systemem chłodzącym reaktory.
Turbozespół
20%
Turbozespół – określa zaawansowanie prac związanych z budową oraz wyposażeniem hali turbin.
Urządzenia transportowo-technologiczne
60%
Urządzenia transportowo-technologiczne – określ postęp prac nad urządzeniami transportowo-technologicznymi dla potrzeb działalności EJ Żarnowiec.

Urządzenia ochrony biologiczne
80%
Urządzenia ochrony biologicznej – określa poziom prac nad zabezpieczeniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. 

Urządzenia układu wentylacji
30%
Urządzenia układu wentylacji – postęp zaawansowania prac nad układem wentylacyjnym. 

Stal austenityczna
80%
Stal austenityczna – postęp w produkcji specjalnej stali nierdzewnej na potrzeby budowy EJ Żarnowiec. 

Urządzenia oczyszczania wody
60%
Urządzenia oczyszczania wody – filtry, infrastruktura wodna filtrująca wodę pobieraną z Jeziora Żarnowieckiego.

Reaktorownia i budynek gospodarki odpadami
40%
Reaktorownia i budynek gospodarki odpadami – postęp prac nad budynkami reaktora oraz budynkiem gospodarki odpadami radioaktywnymi. 

Pompownia centralna i kanał wody chłodzącej
60%
Pompownia centralna i kanał wody chłodzącej – zaawansowanie budowy pompowni centralnej oraz kanału wody chłodzącej z Jeziora Żarnowieckiego.

Zaplecze budowy
95%
Zaplecze budowy oraz inne inwestycje – postęp prac nad zapleczem związanym z budową EJ, biurowce, szatniowce, stołówka oraz inne obiekty typu magazyny itp.

Budownictwo Mieszkaniowe
40%
Budownictwo mieszkaniowe – wykonane inwestycje budowlane dla pracowników budowy oraz przyszłych pracowników samej EJ Żarnowiec.

Inne obiekty
80%
Inne obiekty (drogi itp.) – postęp prac nad infrastrukturą drogową, kolejową itp. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe i automatyki 
0%
Urządzenia kontrolno-pomiarowe i automatyki – postęp nad sprowadzeniem urządzeń sterujących pracą EJ, kontrolno-pomiarowych, modułów kontrolujących oraz zabezpieczających. W skład również wchodziły czujniki oraz inna aparatura. Wszystko to miało zapewniać sprawne, bezpieczne i kontrolowane eksploatowanie Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu.