BlogNowości

Model EJ Żarnowiec – wsparcie dla Stowarzyszenia

Szanowni Państwo, 

W 2012 roku założyliśmy Facebookową stronę EJŻ – Elektrownia Jądrowa Żarnowiec” poświęconą historii budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W ciągu kilku lat opublikowaliśmy wiele materiałów dotyczących Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu, co spotkało się z bardzo dużym odzewem i zainteresowaniem.  Widząc potrzebę społeczną przekazania i upowszechnienia wiedzy na temat historii elektrowni oraz konsekwencji zaniechania jej budowy, postanowiliśmy rozbudować nasz projekt.

Na początku roku 2019 roku stworzyliśmy nowy portal internetowy ejzarnowiec.pl opisujący dokładnie przebieg budowy i likwidacji Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu. Do tej pory stronę internetową odwiedziło ponad 200 tysięcy osób, a nasz fanpage na Facebooku obserwuje blisko 5 tysięcy fanów. 

W miarę rosnącej rozpoznawalności serwisu, zaczęli się z nami kontaktować ludzie związani z budową elektrowni oraz osoby zainteresowane jej historią. Chętnie służyliśmy pomocą zwracającym się do nas osobom przygotowującym prace magisterskie/doktorskie, przekazując informacje i zdobytą wiedzę zarówno na temat energetyki jądrowej jak i samego  „Żarnowca”.

W tym roku, nasza działalność została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie rejestrowe. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku przekazało na rzecz Stowarzyszenia historyczny model Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Stanowi on trójwymiarowy projekt budynku głównego elektrowni wraz z reaktorem jądrowym,  układem wytwarzania pary oraz z budynkami pomocniczymi, wraz ze wszystkimi instalacjami pomocniczymi. Służył on już w latach 80 inżynierom jako pomoc dydaktyczna podczas budowy.

W związku z przekazaniem wyżej wymienionego modelu, Stowarzyszenie planuje otworzenie w 2023 roku muzeum historii EJ Żarnowiec wraz z centrum naukowym dotyczącym energetyki jądrowej. Oprócz modelu żarnowieckiej elektrowni, posiadamy również własne zbiory w postaci dokumentów, projektów, fotografii i różnych pamiątek z okresu budowy, które będziemy chcieli Państwu przedstawić, aby każdy mógł zapoznać się, poczuć, zrozumieć historię, a także pogłębić wiedzę na temat energetyki jądrowej i jej planów ponownego wdrożenia w Polsce. 

Stąd, zwracamy się do Państwa o wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia. Jako jego członkowie jesteśmy zdeterminowani w działaniach, aby móc Państwu przedstawić zebrane przez nas materiały. Prócz wielu godzin pracy własnej,  aby rozwinąć nasze działania potrzebujemy również wsparcia finansowego, które zostanie przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

Przed nami jest wiele wyzwań, takich jak:
-remont, konserwacja, zabezpieczenie modelu EJ Żarnowiec
-uzupełnienie modelu EJ Żarnowiec w brakujące elementy
-pozyskanie archiwalnych filmów z archiwów Telewizji Polskiej
-pozyskanie archiwalnych filmów z Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
– pozyskanie archiwalnych zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego
-wykonanie cyfrowych kopii zdjęć oraz dokumentów z Archiwów Państwowych
– uzyskanie licencji na publikację archiwalnych materiałów
– rozwinięcie działalności multimedialnej
-wykonanie nagrań wideo na terenie EJ Żarnowiec
– wykonanie nagrań wideo z „lotu ptaka” na terenie EJ Żarnowiec
-utrzymanie działalności stowarzyszenia (bieżące opłaty związane z prowadzeniem stron)
– przygotowanie do projektu budowy Muzeum EJ Żarnowiec
– obsługa prawna oraz księgowa

Najważniejszym dla nas projektem jest budowa Muzeum EJ Żarnowiec. Wiąże się to z pozyskaniem finansowania rzędu dwóch milionów złotych. W pierwszej kolejności planujemy skorzystać z programów dofinansowujących działalności Stowarzyszeń, jednak w większości programów Stowarzyszenie musi również partycypować w kosztachm.in. zapewnić środki własne np. na pokrycie podatku VAT oraz wykazać udział dział własny w projekcie.

Przez 9 lat naszej działalności wszystkie podejmowane przez nas działania takie jak: koszt stworzenia oraz utrzymania serwisu internetowego, udział w stoiskach pro-jądrowych, proces demontażu, zabezpieczenia oraz transportu modelu został pokryty ze środków prywatnych członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wsparcie naszej działalności. Każda złotówka, którą zechcą Państwo nam przekazać jest ważna. Każda wpłata przybliży nas do realizacji zamierzonych celów i każdego Darczyńcę w przyszłości uhonorujemy indywidualnie.

Wsparcie dla Stowarzyszenia EJ Żarnowiec można przekazać bezpośrednio na konto stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie EJ Żarnowiec
24 1870 1045 2083 1070 0526 0001 Nest Bank S.A.
Tytułem: “Darowizna na cele statutowe”

lub za pośrednictwem zbiórki:
https://pomagam.pl/ejzarnowiec 
https://zrzutka.pl/z/ejzarnowiec

 

Wielokrotnie wspominano o nas w mediach. Kilka artykułów oraz materiałów wideo prezentujemy poniżej:
„Muzeum Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Jego twórcy pokażą jak zmarnowano dwa miliardy dolarów”
https://bit.ly/3eNqq4k

„Żarnowiec. Znikają kolejne obiekty po polskiej elektrowni jądrowej”
https://bit.ly/3vA3xZ8

„Za ruinami elektrowni skrywa się historia”
https://bit.ly/3vEprdN
https://bit.ly/3eWkvdo
„Gość Dnia – Twoja Telewizja Morska”
https://bit.ly/2PQDihL

„To miała być pierwsza polska elektrownia jądrowa. Dziś po Żarnowcu krążą buldożery”
https://bit.ly/3gZfTpD

„Miliardy poszły w błoto. Narodziny i upadek polskiej elektrowni jądrowej”
https://bit.ly/3b3upsN

Łączymy wyrazy szacunku
Stowarzyszenie EJ Żarnowiec