Budowa EJ Żarnowiec

(fot z miniaturki: Stanisław Wiesiołowski)

Elektrownia Jądrowa w Żarnowcu z założenia miała znajdować się na obszarze 70 ha, włącznie z zapleczem oraz obiektami wspierającymi pracę elektrowni miało to być 180 ha.

EJ Żarnowiec miała być wyposażona w 4 bloki energetyczne z reaktorami WWER-440/213 zaprojektowane w ZSSR a wyprodukowane przez czeską Skodę w Pilznie. Turbozespoły typu 4K-465 pochodziły z zakładów firmy Zamech w Elblągu, zaś generatory typu GTHW-600 wyprodukowane były przez firmę Dolmel z Wrocławia. 

 

Projekt budowy zakładał dwa etapy, podzielone po dwa bloki energetyczne. Każdy z bloków miał wytwarzać 427 MWe mocy netto. 

 

Blok Data rozpoczęcia budowy Planowana data uruchomienia
Żarnowiec – 1 10.12.1985 31.12.1991
Żarnowiec – 2 10.12.1985 31.12.1992
Żarnowiec – 3 wykonano wykopy 31.12.1994
Żarnowiec – 4 wykonano wykopy 31.12.1995

 

Nie licząc elektrowni, która składała się z 79 budynków, rozpoczęto budowę tymczasowych 189 budynków zaplecza min. magazyny, warsztaty itp. Przez okres trwania budowy wybudowano ponad 600 obiektów takich jak:

 • ośrodek pomiarów zewnętrznych
 • hotel pracowniczy w Nadolu
 • halę do produkcji prefabrykatów betonowych
 • logistykę, dworzec kolejowy wraz z bocznicą 
 • obiekty dla pracowników – stołówka, szatniowce

Głównym inwestorem było przedsiębiorstwo “Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie”, po decyzji o likwidacji przyjęto nazwę: “Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie, w likwidacji.” Równie ważnymi podmiotami gospodarczymi były również: 

 • Generalne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych “ENERGOPROJEKT” (dziś Energoprojekt Warszawa) – generalny projektant, koordynacja całości prac projektowych, projektowanie: maszynowni, układu wody chłodzącej, układów elektrycznych i AKPiA, gospodarek i obiektów pomocniczych, budowli hydrotechnicznych, opracowanie raportu bezpieczeństwa
 • Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Energetycznego i Eksportu “ENERGOBUD” – generalny wykonawca
 • Przedsiębiorstwo Projektowania i Kompletacji Dostaw Obiektów Energetycznych “MEGADEX” – generalny dostawca, kompletacja i koordynacja dostaw, prowadzenie gospodarki magazynowej
 • Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego “ELEKTRIM” – firma odpowiedzialna za import urządzeń i wyposażenia zza granicy (głównie zbiorniki ciśnieniowe reaktorów i elementy wyposażenia oraz wytwornice pary dla pierwszych dwóch bloków – wszystkie wyprodukowane w zakładach Skoda w Czechosłowacji), dziś funkcjonuje jako ELEKTRIM S.A.
 • LOATEP Leningrad – część jądrowa: reaktorownie i obiekty gospodarki odpadami promieniotwórczymi
 • Energoprojekt Gdańsk (dziś nieistniejący) – adaptacja radzieckiej dokumentacji do warunków polskich
 • Energoprojekt Kraków – projekt wyprowadzenia mocy

 

W budowę zaangażowano również ponad 70 polskich firm: 

 • ZAMECH Elbląg – turbiny oparte na „know-how” „ABB”, (dziś część Alstom Polska)
 • DOLMEL Wrocław – generatory oparte na „know-how” „ABB”, (obecnie produkcję maszyn elektrycznych dla elektrowni jądrowych w halach dawnego DOLMEL-u kontynuuje osobno Alstom Polska oraz DFME sp. z o.o.)
 • RAFAKO Racibórz (stabilizator ciśnienia i wytwornice pary – dla II etapu),
 • Energomontaż-Północ – montaż mechaniczny,
 • Energoblok-Wybrzeże – roboty budowlane,
 • Elektrobudowa Katowice – montaż elektryczny,
 • IASE i CNPAE Wrocław – AKPiA,
 • ZUP Nysa – skraplacze,
 • FAKOP Sosnowiec – wymienniki ciepła (dziś Foster Wheeler Energy FAKOP Sp. z o.o.)
 • CHEMAR Kielce – rurociągi i armatura do rurociągów, głównie do układów gospodarki wodno-chemicznej,
 • ENERGOAPARATURA – Przedsiębiorstwo Montażu Aparatury Pomiarowej i Automatyki, Katowice – montaż aparatury pomiarowej i automatyki, prace na kotłowni rozruchowej (ukończone praktycznie w 100%) – montaż tras kablowych, kabli , aparatury, prace przy centrali telefonicznej i oczyszczalni ścieków oraz montaż kabli i aparatury pomiarowej na maszcie meteo.
 • Warszawska Fabryka Pomp,
 • Krakowska Fabryka Pomp,
 • MAWENT Malbork – wentylatory,
 • METALCHEM Opole – zbiorniki awaryjnego chłodzenia reaktora, zbiorniki kwasu borowego (obecnie w upadłości)
 • ELTA Łódź – transformatory blokowe, (dziś część polskiego oddziału firmy ABB)
 • ZUT „Zgoda” Świętochłowice – awaryjne siłownie dieslowskie (3 x 2,8 MWe na każdy blok),
 • ELWO Pszczyna – urządzenia stacji demineralizacji wody,
 • OBREL – laboratorium betonów,
 • i inne

opracowano na podstawie: Elektrownia Jądrowa Żarnowiec
atom.edu.pl