Ośrodek Pomiarów Zewnętrznych

 Ośrodek Pomiarów Zewnętrznych zajmował się badaniem klimatu, wpływu niedoszłej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu na środowisko oraz symulowaniem skażeń mogących powstawać w czasie jej pracy. Posiadał ponad 200 metrowy maszt, ultranowoczesną aparaturę pomiarową oraz próbki wzorcowe izotopów materiałów rozszczepialnych do kalibracji rożnego sprzętu. Na terenie OPZ miał znajdować się również eksperymentalny sad do badania potencjalnych skażeń poprzez badanie roślin oraz owoców.  Po zaprzestaniu budowy w 1990 roku znalazł się na terenie firmy PolPato, która notabene należała do jednego z dyrektorów budowy elektrowni. Budynek stał w nienaruszonym stanie wraz, ze swoim wyposażeniem do 2002 roku kiedy firma PolPotato ogłosiła upadłość. Ośrodek posiadał specjalny radar metrologiczny Plessey WF3. Złomiarze dość szybko zorientowali się, że teren jest niepilnowany i przystąpili „do pracy”. Cały osprzęt wraz z zainstalowaną tam aparaturą w szybkim czasie zaczął znajdować się na skupach złomu, włącznie ze wspomnianym radarem WF3.

 

Podglądowe zdjęcie radaru Plessey WF3 
(źródło: Harvey Edwards)

Oryginalny radar Plessey WF3 na dachu ośrodka EJ Żarnowiec.
(fot. Michał Smyczyński)

Na terenie znajdowała się również ogromna stacja meteorologiczna, a dokładniej 200 metrowa wieża do pomiarów. Według posiadanych przez nas informacji wieża została przeznaczona na złom i rozebrana w 2008 roku. Pozostał po niej ogromny betonowy fundament oraz metalowa podstawa, która po jakimś czasie również stała się przedmiotem zainteresowania złomiarzy.

 

Poniżej przedstawiamy film z samego upadku masztu Ośrodka Pomiarów Zewnętrznych:

 

Pełna wersja filmu z przygotowań, upadku oraz masztu leżącego na ziemi.