Odkłamać Żarnowiec – Jerzy Lipka.

Szanowni Czytelnicy, 

Jako pierwsi z przyjemnością możemy poinformować, że 10 czerwca b.r. nakładem Wydawnictwa Warszawska Firma Wydawnicza ukaże się książka P. Jerzego Lipki pt. “Odkłamać Żarnowiec”. Mówi ona o historii budowy oraz późniejszej likwidacji, wraz analizą jej motywów. W książce przytoczone jest stanowisko ówczesnego Min. Przemysłu Tadeusza Syryjczyka, który osobiście zarekomendował jej likwidację 4 września 1990 na Radzie Ministrów.
Autor odwołuje się do notatek Ministra z 1998 roku,a następnie odpiera argumenty za likwidacją, opierając się na oficjalnych dokumentach, analizach i wypowiedziach specjalistów z zakresu energetyki. 

W książce autor przeprowadził również i zamieszcza analizę strat, jakie poniosło polskie społeczeństwo w związku z zatrzymaniem i zaniechaniem budowy.
Analiza została przeprowadzona szacunkowo według cen dzisiejszych, z uwagi na wielką inflację która miała miejsce na przełomie lat 80 i 90. W drugiej części książki autor zamieścił wywiady z ludźmi, którzy brali udział w budowie elektrowni, od robotników aż po dyrektorów, jak również z ludźmi angażującymi się wtedy w obronę elektrowni – pośród nich m.in. Profesor Andrzej Strupczewski. Czytelnik znajdzie też rozdział poświęcony politycznym wydarzeniom związanym z protestami przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W drugim rozdziale książki autor zamieszcza również analizę dzisiejszej, trudnej sytuacji w polskiej energetyce, będącej skutkiem zaniechania rozwoju energetyki jądrowej. 

Książka będzie dostępna na zamówienie internetowe u Wydawcy, pod adresem: https://wfw.com.pl/

Orientacyjna cena to ok. 32 zł.

KONKURS: 

KONKURS!!!
Do wygrania książka P. Jerzego Lipki pt. “Odkłamać Żarnowiec”
 
Prosto z drukarni w ręce naszej redakcji trafił egzemplarz książki! Zatem ogłaszamy konkurs!
 
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dwa kroki:
 
Wszystkie szczegóły odnośnie przebiegu konkursu dostępne są w poście konkursowym na Facebooku.